LA TIRANIA DE LA CORRECCIÓ POLÍTICA. LA FALSA LLIBERTAT D’OCCIDENT (català-castellano)

Hem parlat ja alguna vegada en aquest humil blog sobre la correcció política i la llibertat d’expressió, defensant que existeix una doble moral de l’esquerra política que pretén defensar una suposada llibertat que, ves per on, neguen als que no pensen com ells. Aquesta hipocresia els porta a donar suport a aprenents de cantants que fan apologia del terrorisme i de l’assassinat mentre miren de coartar les opinions contràries al que ells entenen com a correctes, com per exemple el famós cas de l’autobús d’Hazte Oír o denúncies contra el mossèn Custodio Ballester per dir el que sempre ha dit l’Esglèsia, que l’homosexualitat és pecat.

Resulta curiós com en una, en teoria, societat avançada i democràtica en que ens venen constantment que som lliures, funciona una atroç autocensura promoguda pels poders públics, mitjans de comunicació i tota una legió de talibans progres, comunistes i acomplexats de dretes que s’empenyen en que no diguem a les coses pel seu nom. Qui gossa portar la contrària a les hordes totalitàries és automàticament atropellat pel mitjans i per tota una sèrie de piranyes desitjoses de sang, insultat, amenaçat i exposat de manera pública buscant el seu escarni i la mort civil del dissident.

Això, però, no és una cosa exclusiva d’Espanya, sinó que és un mal estès arreu d’Occident, provocant casos realment escandalosos, com ara veurem.

Del casos que exposarem tot seguit hi ha tres coses extremadament preocupants:

  • La permissivitat amb el mal, sabent que s’està produint, per tal de no trencar les barreres de la correcció política.
  • L’ocultació dels fets per part dels poders públics i de molts mitjans de comunicació.
  • La repressió de qui denuncia el mal i diu les coses pel seu nom.

EL CAS ROTERHAM. ABUSOS SEXUALS OCULTATS PER NO SEMBLAR RACISTES

Roterham és una ciutat del nord d’Anglaterra d’uns 250.000 habitants. Des de l’any 1997 fins al 2013 uns 1.400 infants van ser víctimes d’abusos sexuals comesos per un grup de paquistanesos. És a dir, immigrants. És a dir, musulmans. Aquí hi ha el problema, aquí! Les autoritats, tant la policia com l’ajuntament, tenien coneixement de com a mínim un terç dels casos, i van callar per por a ser titllats de racistes. Si els violadors haguessin estat cristians blancs, els haurien detingut molt abans. Aquesta colla d’inútils i malparits haurien d’anar a la presó juntament amb els violadors. Les atrocitats a que van sotmetre els infants, principalment nenes, són brutals: violacions grupals, segrests, pallisses, amenaces, rossejats amb gasolina, presenciar violacions… No hi ha càstig suficient en aquesta vida per pagar bestieses com aquestes. Els funcionaris que van tancar els ulls davant d’aquests abusos no van dimitir ni van ser expulsats.

Es va permetre la violació de nenes perquè els culpables eren immigrants musulmans i les autoritats no volien semblar racistes

Roterham violadors
Portada del Daily Mirror hablando sobre las violaciones.

 

EL CAS TELFORD

Un calc del succeït a Roterham, i que s’ha produït també a altres ciutats angleses amb el mateix patró: víctimes menors d’edats i violadors immigrants musulmans asiàtics. Reproduïm, pel seu interès, par de la notícia publicada per Libertad Digital:

«Nit rere nit vaig ser obligada a tenir sexe amb múltiples homes en fastigosos restaurants de menjar per endur i cases brutes. Durant un temps vaig estar demanant la píndola del dia després en una clínica local almenys dues vegades per setmana, però ningú em va preguntar gens. Em vaig quedar embarassada dues vegades i vaig tenir dos avortaments. Hores després del segon, un d’ells em va portar perquè em violessin una altra vegada. El pitjor moment va ser quan just després de complir 16 anys em van drogar i em van violar en grup cinc homes. Dies després, el cap de la banda va aparèixer per casa i em va dir que la cremaria si deia res del que havia passat».

«Vaig ser obligada a tenir sexe amb múltiples homes en fastigosos restaurants de menjar per endur i cases brutes».

Feia bé a tenir por. Aquest individu va cremar la casa d’una de les seves víctimes, provocant-li la mort a ella, a la seva germana i a la seva mare.

Aquí, els abusos es remunten a l’any 1981. Els treballadors social en tenien coneixement, com a mínim, des de finals dels anys 90 i, igual que a Roterham, no van fer res. La policia no va començar a investigar fins al 2009. Les víctimes sobrepassen el miler. Igual que en el cas anterior, no volien semblar racistes.

EL CAS TOMMY ROBINSON

El seu nom real es Stephen Lennon, però utilitza el pseudònim de Tommy Robinson. Cofundador i líder de la English Defense League (Lliga de Defensa Anglesa) fins al 2013, Robinson és un activista que es dedica a denunciar públicament els abusos sexuals comesos per musulmans que van ser sistemàticament permesos i ocultats per les autoritats civils i policials a causa de la correcció política, per por de dir a les coses pel seu nom.

Tommy Robinson
Tommy Robinson

Robinson va ser condemnat l’any passat a tres mesos de presó per dir «banda de pedòfils musulmans» a una banda de pedòfils musulmans. La setmana passada Robinson es va presentar a les portes d’un tribunal a la ciutat de Leeds, on es jutjava 29 paquistanesos per un cas similar als que acabem de veure i sense cap mena de complex va abordar dos dels presumptes violadors, preguntant-los pel possible veredicte i emetent-ho tot en directe per Facebook. Robinson, que no va fer a mal a ningú, va ser arrestat i ha estat condemnat a 13 mesos de presó. Per acabar d’arrodonir la jugada, el jutge ha prohibit publicar la notícia del seu arrest, obligant als mitjans que ja ho havien fet a esborrar la notícia. Tot molt democràtic, clar que sí!

A qui això els escriu ni tan se vols li cau bé el senyor Robinson, però si una cosa no és justa, no es justa i punt. O sigui, mentre immigrants musulmans es dediquen durant dècades a violar, colpejar, segrestar, amenaçar i matar nenes angleses a diferents ciutats amb el coneixement i permissivitat de les persones que, en teoria, haurien de vetllar pel bé del jovent, un home que no ha fet mal a ningú acaba a la garjola, i a més es tracta d’ocultar. Aquesta és la falsa llibertat que ens venen els poderosos i la correcció política que pesa com una llosa sobre les consciències occidentals. Hipòcrites, falsos, no teniu perdó.


 

 

CASTELLANO

LA TIRANÍA DE LA CORRECCIÓN POLÍTICA. LA FALSA LIBERTAD DE OCCIDENTE

 

Hemos hablado ya alguna vez en este humilde blog sobre la corrección política y la libertad de expresión, defendiendo que existe una doble moral de la izquierda política que pretende defender una supuesta libertad que, ve por dónde, niegan a los que no piensan como ellos. Esta hipocresía los lleva a apoyar a aprendices de cantantes que hacen apología del terrorismo y del asesinato mientras intentan coartar las opiniones contrarias a lo que ellos entienden como correctas, como por ejemplo el famoso caso del autobús de Hazte Oír o denuncias contra el padre Custodio Ballester por decir lo que siempre ha dicho la Iglesia, que la homosexualidad es pecado.

Resulta curioso como en una, en teoría, sociedad avanzada y democrática en que nos venden constantemente que somos libres, funciona una atroz autocensura promovida por los poderes públicos, medios de comunicación y toda una legión de talibanes progres, comunistas y acomplejados de derechas que se empeñan en que no digamos a las cosas por su nombre. Quien goce llevar la contraria a las hordas totalitarias es automáticamente atropellado por los medios y por toda una serie de pirañas deseosas de sangre, insultado, amenazado y expuesto de manera pública buscando su escarnio y la muerte civil del disidente.

Esto, pero, no es una cosa exclusiva de España, sino que es un mal extendido en todo Occidente, provocando casos realmente escandalosos, como ahora veremos.

De los casos que expondremos a continuación hay tres cosas extremadamente preocupantes:

  • La permisividad con el mal, sabiendo que se está produciendo, para no romper las barreras de la corrección política.
  • La ocultación de los hechos por parte de los poderes públicos y de muchos medios de comunicación.
  • La represión de quien denuncia el mal y llama a las cosas por su nombre.

EL CASO ROTERHAM. ABUSOS SEXUALES OCULTADOS PARA NO PARECER RACISTAS

Roterham es una ciudad norteña de Inglaterra de unos 250.000 habitantes. Desde el año 1997 hasta el 2013 unas 1.400 niñas fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por un grupo de paquistanís. Es decir, inmigrantes. Es decir, musulmanes. ¡Ahí está el problema, ahí! Las autoridades, tanto la policía como el ayuntamiento, tenían conocimiento de como mínimo un tercio de los casos, y callaron por miedo a ser tildados de racistas. Si los violadores hubieran sido cristianos blancos, los habrían detenido mucho antes. Esta pandilla de inútiles y malnacidos tendrían que ir a la prisión junto con los violadores. Las atrocidades a que sometieron a las criaturas, principalmente niñas, son brutales: violaciones grupales, secuestros, palizas, amenazas, rociados con gasolina, presenciar violaciones… No hay castigo suficiente en esta vida para pagar barbaridades como estas. Los funcionarios que cerraron los ojos ante estos abusos no dimitieron ni fueron expulsados.

Se permitió la violación de niñas porque los culpables eran inmigrantes musulmanes y las autoridades no querían parecer racistas

Roterham violadors
Portada del Daily Mirror hablando sobre las violaciones.

 

EL CASO TELFORD

Un calco de lo sucedido en Roterham, y que se ha producido también en otras ciudades inglesas con el mismo patrón: víctimas menores de edad y violadores inmigrantes musulmanes asiáticos. Reproducimos, por su interés, parte de la noticia publicada por Libertad Digital:

«Noche tras noche fui obligada a tener sexo con múltiples hombres en asquerosos restaurantes de comida para llevar y casas sucias. Durante un tiempo estuve pidiendo la píldora del día después en una clínica local al menos dos veces por semana, pero nadie me preguntó nada. Me quedé embarazada dos veces y tuve dos abortos. Horas después del segundo, uno de ellos me llevó para que me violaran otra vez. El peor momento fue cuando justo después de cumplir 16 años me drogaron y me violaron en grupo cinco hombres. Días después, el jefe de la banda apareció por casa y me dijo que la quemaría si decía algo de lo que había pasado».

«Fui obligada a tener sexo con múltiples hombres en asquerosos restaurantes de comida para llevar y casas sucias».

Hacía bien en tener miedo. Este individuo quemó la casa de una de sus víctimas, provocándole la muerte a ella, a su hermana y a su madre.

Aquí, los abusos se remontan al año 1981. Los trabajadores sociales tenían conocimiento, como mínimo, desde finales de los años 90 e, igual que en Roterham, no hicieron nada. La policía no empezó a investigar hasta el 2009. Las víctimas sobrepasan el millar. Igual que en el caso anterior, no querían parecer racistas.

EL CASO TOMMY ROBINSON

Su nombre real es  Stephen Lennon, pero utiliza el pseudónimo de Tommy Robinson. Cofundador y líder de la English Defense League (Liga de Defensa Inglesa) hasta el 2013, Robinson es un activista que se dedica a denunciar públicamente los abusos sexuales cometidos por musulmanes que fueron sistemáticamente permitidos y ocultados por las autoridades civiles y policiales debido a la corrección política, por miedo a decir a las cosas por su nombre.

Tommy Robinson
Tommy Robinson

Robinson fue condenado el año pasado a tres meses de prisión para decir «banda de pedófilos musulmanes» a una banda de pedófilos musulmanes. La semana pasada Robinson se presentó a las puertas de un tribunal en la ciudad de Leeds, donde se juzgaba a 29 paquistanís por un caso similar a los que acabamos de ver y sin ningún tipo de complejo abordó a dos de los presuntos violadores, preguntándolos por el posible veredicto y emitiéndolo todo en directo por Facebook. Robinson, que no hizo daño a nadie, fue arrestado y ha sido condenado a 13 meses de prisión. Para acabar de redondear la jugada, el juez ha prohibido publicar la noticia de su arresto, obligando a los medios que ya lo habían hecho a borrar la noticia. Todo muy democrático, ¡claro que sí!

A quien esto les escribe ni siquiera le cae bien el señor Robinson, pero si una cosa no es justa, no es justa y punto. O sea, mientras inmigrantes musulmanes se dedican durante décadas a violar, golpear, secuestrar, amenazar y matar a niñas inglesas en diferentes ciudades con el conocimiento y permisividad de las personas que, en teoría, tendrían que velar por el bien de la juventud, un hombre que no ha hecho daño a nadie acaba a la prisión, y además se trata de ocultar. Esta es la falsa libertad que nos venden los poderosos y la corrección política que pesa como una losa sobre las conciencias occidentales. Hipócritas, falsos, no tenéis perdón.

6 comentarios en “LA TIRANIA DE LA CORRECCIÓ POLÍTICA. LA FALSA LLIBERTAT D’OCCIDENT (català-castellano)

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s