BOICOTS, LLIBERTAT D’EXPRESIÓ I ELS CAMPIONS DE LA HIPOCRESIA (cat/cast)

Ara fa uns dies, un suposat humorista,  un tal Dani Mateo, va ultratjar la bandera espanyola en un programa de la progressista cadena de televisió ‘La Sexta’ dirigit per un altre graciós que no fa gràcia, el conegut com a Gran Wyoming. La Sexta, curiosament, pertany al grup Atresmedia, propietari a la vegada de la teòricament no tan progressista Antena 3. L’accionista majoritari del grup Atresmedia és el Grupo Planeta.

L’individu en qüestió va sonar-se els mocs (o va simular fer-ho) a la bandera. Aquesta vegada, però, la reacció de molta, molta gent no ha estat la que esperaven tan insignes bufons, que no arriben a comprendre com algú pot sentir-se ofès per tan gran manca d’educació i respecte, identificant, com a bons progressistes d’esquerres, la bandera d’Espanya amb un feixisme reaccionari amb ressonàncies franquistes. Ves per on que, per una vegada, la reacció indignada i, al nostre parer, totalment justificada de tanta gent se’ls hi ha girat en contra i, sumada a la pèrdua de patrocinadors, s’han vist obligats a demanar un forçat perdó. Ha d’haver resultat humiliant, imaginem. La cosa ha arribat a tal punt que el bufó protagonista de l’ultratge s’està trobant manifestacions de rebuig i intents de boicot a les seves actuacions allà on va.

Com no podia ser d’una altra manera, aquests boicots que està patint aquest tros d’ase han despertat la indignació i solidaritat dels suposats tolerants i progressistes d’esquerres, és a dir, els que com ell rebutgen els símbols nacionals i els identifiquen amb el feixisme. Ja se sap, això d’ultratjar i vilipendiar els símbols nacionals és llibertat d’expressió, com per exemple quan el Barça juga una final de Copa del Rei, que surt tota la tropa hipòcrita a recolzar els xiulets com a exercici de llibertat que són, en la seva opinió. Ara bé, qual els toca a ells patir aquest rebuig, llavors passem de llibertat d’expressió a un atac intolerable i a una mostra d’odi inacceptable com, per exemple, quan li va tocar rebre un «escrache» a  la vicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra; el líder del partit que ho va fer, España 2000, serà jutjat per aquests fets. Més recentment, concretament el passat 12-O, el president del govern Pedro Sánchez va ser rebut a la celebració de la Festa Nacional amb xiulets per part d’alguns assistents. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va criticar aquests fets qualificant-los de falta de respecte. Ah, vaja, això no és llibertat d’expressió!

El que no gosen dir mai aquesta colla de falsos és que són ells precisament, els afins a les ideologies d’esquerres, els que van començar a popularitzar aquestes pràctiques. De fet, podem comptar només a l’últim mes tres boicots a actes que no són del gust de tan grans defensors de la llibertat i, afegim, de coartar la dels que discrepen de les seves opinions, i citem:

 • Boicot a la conferència ‘Els mites del catalanisme al descobert’ que el professor Javier Barraycoa havia de pronunciar al Centre Cultural de l’Exèrcit a València. El diari progre Público va orquestrar una campanya calumniant al senyor Barraycoa, titllant-lo d’ultradretà i de fer una conferència contra Catalunya (veure per creure!) i que va acabar amb la prohibició de l’acte per part de la Capitania General de Madrid. Tot un exercici de tolerància i llibertat d’expressió, sens dubte! La conferència, finalment, va ser pronunciada en un emplaçament alternatiu.
 • Boicot a la presentació del llibre ‘Las redes del terror. Las policías comunistas y su legado’, del professor universitari José M. Faraldo, que s’havia de celebrar al Centre Cultural de la Defensa (València). Per raons purament polítiques s’ha censurat la presentació d’aquest llibre, per a major deshonra del ministeri de Defensa. Finalment, els organitzadors han hagut de buscar a última hora un altre lloc on poder presentar el llibre. Vergonyós.
 • Boicot a la celebració de la conferència organitzada per Hazte Oír a Barcelona titulada ‘Marxisme, feminisme i LGTBI’ per part de col·lectius d’esquerres i/o homosexualistes. En realitat, són sempre els mateixos a tot arreu, porten les mateixes banderes i criden les mateixes consignes. Els «tolerants» es van concentrar al lloc on s’havia de celebrar la conferència (Círculo Ecuestre) i van insultar, escridassar i llençar ous als que pacíficament volien assistir. Com no, es va haver de buscar un emplaçament alternatiu per poder dur a terme la xerrada.
 • I acabem no amb un boicot pròpiament dit, sinó amb una notícia que resulta, com a mínim, paradoxal. Un jutjat ha condemnat a l’autor d’un poema que, al seu parer, erosiona la dignitat de la podemita Irene Montero, qualificat com a sexista. Montero era parella del paladí de progressia neomarxista, Pablo Coletas, ai, Pablo Iglesias, i el citat poema conté les següents paraules:

«La diputada Montero/ Expareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero».

Fa referencia a que els càrrecs polítics d’ambdues podemites es deuen a, diguem-ho així, a l’«amistat» amb Pablo Iglesias. No, no discutirem el mal gust del poema, però sí la desproporcionada multa que ha rebut l’autor, que és una barbaritat, sobretot si ho comparem amb la ridícula multa de poc més de 4.000 euros que va rebre la també podemita Rita Maestre per participar en un assalt a la capella de la Facultat de Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid, on un grup de 70 malparits van entrar proferint crits com ‘arderéis como en el 36’, ‘contra el Vaticano poder clitoriano’ o ‘menos rosarios y más bolas chinas’. Tot molt edificant, oi? Entre ells estava l’esmentada Maestre, mig nua. La podemita va recórrer a l’Audiència de Madrid, que, oh, sorpresa, la va absoldre.

Rita Maestre capilla Complutense
Rita Maestre a la capella de la Complutense exercint la seva  «llibertat d’expressió».
Boicot Hazte Oír
Suposats demòcrates amants de la llibertat impedint la celebració d’una conferència que no els hi agrada.

Aquests, aquests són els tolerants i els defensor de la llibertat! I un be negre! L’esquerra ni és tolerant, ni és respectuosa ni defensa la llibertat, ans al contrari, l’esquerra sempre ha representat l’odi, la mentida, la hipocresia i la tirania, adornada potser amb boniques paraules. Volen callar al dissident, al discrepant, i donar veu a l’odi, com quan defensen els autors de les amenaces i exaltacions del terrorisme de personatges com el fugat Valtonyc o aquell burro de Lleida que s’assembla a Cantinflas, que fan alabances a ETA i al GRAPO, però la veritat sempre s’obrirà camí. No callarem. Mai. Ja podeu tornar a obrir les txeques.


 

CASTELLANO

BOICOTS, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS CAMPEONES DE LA HIPOCRESÍA

 

Hace ahora unos días, un supuesto humorista, uno tal Dani Mateo, ultrajó la bandera española en un programa de la progresista cadena de televisión ‘La Sexta’ dirigido por otro gracioso que no hace gracia, el conocido como Gran Wyoming. La Sexta, curiosamente, pertenece al grupo Atresmedia, propietario a la vez de la teóricamente no tan progresista Antena 3. El accionista mayoritario del grupo Atresmedia es el Grupo Planeta. El individuo en cuestión se sonó los mocos (o simuló hacerlo) a la bandera.

Esta vez, pero, la reacción de mucha, mucha gente no ha sido la que esperaban tan insignes bufones, que no llegan a comprender como alguien puede sentirse ofendido por tan gran carencia de educación y respeto, identificando, como buenos progresistas de izquierdas, la bandera de España con un fascismo reaccionario con resonancias franquistas. Vaya por donde que, por una vez, la reacción indignada y, a nuestro parecer, totalmente justificada de tanta gente se les ha girado en contra y, sumada a la pérdida de patrocinadores, se han visto obligados a pedir un forzado perdón. Tiene que haber resultado humillante, imaginamos. La cosa ha llegado a tal punto que el bufón protagonista del ultraje se está encontrando manifestaciones de rechazo e intentos de boicot a sus actuaciones allá donde va.

Cómo no podía ser de otro modo, estos boicots que está sufriendo este pedazo de burro han despertado la indignación y solidaridad de los supuestos tolerantes y progresistas de izquierdas, es decir, de los que cómo él rechazan los símbolos nacionales y los identifican con el fascismo. Ya se sabe, esto de ultrajar y vilipendiar los símbolos nacionales es libertad de expresión, como por ejemplo cuando el Barça juega una final de Copa del Rey, que sale toda la tropa hipócrita a apoyar los silbidos como ejercicio de libertad que son, en su opinión. Ahora bien, cual les toca a ellos sufrir este rechazo, entonces pasamos de libertad de expresión a un ataque intolerable y a una muestra de odio inaceptable cómo, por ejemplo, cuando le tocó recibir un «escrache» a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mònica Oltra; el líder del partido que lo hizo, España 2000, será juzgado por estos hechos. Más recientemente, concretamente el pasado 12-O, el presidente del gobierno Pedro Sánchez fue recibido en la celebración de la Fiesta Nacional con silbidos por parte de algunos asistentes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó estos hechos calificándolos de falta de respeto. Ah, vaya,¡esto no es libertad de expresión!

Lo que no osa decir nunca esta pandilla de falsos es que son ellos precisamente, los afines a las ideologías de izquierdas, los que empezaron a popularizar estas prácticas. De hecho, podemos contar sólo en el último mes tres boicots a actos que no son del gusto de tan grandes defensores de la libertad y, añadimos, de coartar la de los que discrepan de sus opiniones, y citamos

–             Boicot a la conferencia ‘Los mitos del catalanismo al cuerpo descubierto’ que el profesor Javier Barraycoa tenía que pronunciar en el Centro Cultural del Ejército en Valencia. El diario progre Público orquestó una campaña calumniando al señor Barraycoa, tildándolo de ultraderechista y de hacer una conferencia contra Cataluña (¡ver para creer!) y que acabó con la prohibición del acto por parte de la Capitanía General de Madrid. Todo un ejercicio de tolerancia y libertad de expresión, ¡sin duda! La conferencia, finalmente, fue pronunciada en un emplazamiento alternativo.

–             Boicot a la presentación del libro ‘Las redes del terror. Las policías comunistas y su legado’, del profesor universitario José M. Faraldo, que se tenía que celebrar en el Centro Cultural de la Defensa (Valencia). Por razones puramente políticas se ha censurado la presentación de este libro, para mayor deshonra del ministerio de Defensa. Finalmente, los organizadores han tenido que buscar a última hora otro lugar donde poder presentar el libro. Vergonzoso.

–             Boicot a la celebración de la conferencia organizada por Hazte Oír en Barcelona titulada ‘Marxismo, feminismo y LGTBI’ por parte de colectivos de izquierdas y/o homosexualistas. En realidad, son siempre los mismos en todas partes, llevan las mismas banderas y gritan las mismas consignas. Los «tolerantes» se concentraron en el lugar donde se tenía que celebrar la conferencia (Círculo Ecuestre) e insultaron, abuchearon y tirar huevos a los que pacíficamente querían asistir. Cómo no, se tuvo que buscar un emplazamiento alternativo para poder llevar a cabo la charla.

–             Y acabamos no con un boicot propiamente dicho, sino con una noticia que resulta, como mínimo, paradójica. Un juzgado ha condenado al autor de un poema que, a su parecer, erosiona la dignidad de la podemita Irene Montero, calificado como sexista. Montero era pareja del paladín de la progresía neomarxista, Pablo Coletas, ay, Pablo Iglesias, y el citado poema contiene las siguientes palabras:

«La diputada Montero/ Expareja del ‘coleta’/ Ya no está en el candelero/Miedo una inquieta bragueta/ Va cono Tania al gallinero». Hace referencia a que los cargos políticos de ambas podemitas se deben de a, digámoslo así, la «amistad» con Pablo Iglesias. No, no discutiremos el mal gusto del poema, pero sí la desproporcionada multa que ha recibido el autor, que es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con la ridícula multa de poco más de 4.000 euros que recibió la también podemita Rita Maestre por participar en un asalto a la capilla de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde un grupo de 70 malnacidos entraron profiriendo gritos como ‘arderéis como en el 36’, ‘contra el Vaticano poder clitoriano’ o ‘menos rosarios y más bolas chinas’. Todo muy edificante, ¿verdad? Entre ellos estaba la mencionada Maestre, medio desnuda. La podemita recurrió a la Audiencia de Madrid, que, oh, sorpresa, la absolvió.

Rita Maestre capilla Complutense
Rita Maestre en la capilla de la Complutense ejerciendo su «libertad de expresión».
Boicot Hazte Oír
Supuestos demócratas amantes de la libertad impidiendo la celebración de una conferencia que no les gusta.

¡Estos, estos son los tolerantes y los defensor de la libertad! ¡Y un rábano! La izquierda ni es tolerante, ni es respetuosa ni defiende la libertad, más bien al contrario, la izquierda siempre ha representado el odio, la mentira, la hipocresía y la tiranía, adornada quizás con bonitas palabras. Quieren callar al disidente, al discrepante, y dar voz al odio, como cuando defienden a los autores de las amenazas y exaltaciones del terrorismo de personajes como el fugado Valtonyc o aquel burro de Lleida que se parece a Cantinflas, que hacen alabanzas a ETA y al GRAPO, pero la verdad siempre se abrirá camino. No callaremos. Nunca. Ya podéis volver a abrir las checas.

4 comentarios en “BOICOTS, LLIBERTAT D’EXPRESIÓ I ELS CAMPIONS DE LA HIPOCRESIA (cat/cast)

 1. […] En artículos anteriores hemos puesto numerosos ejemplos de cómo estos teóricamente tolerantes se dedican a laminar el derecho a expresarse libremente de aquellos que piensan diferente (también a veces de otros supuestos demócratas, ¡como ellos!), ya sea presentaciones de libros, actos políticos o conferencias. Los ejemplos son muy numerosos, cada vez, pero como ya hemos puesto muchos en otros artículos y no está en nuestro ánimo ser reiterativos, no los expondremos de nuevo. Quien quiera, puede consultar ejemplos al respecto aquí, aquí y aquí. […]

  Me gusta

 2. Reblogueó esto en Ramrock's Blogy comentado:
  Hace ahora unos días, un supuesto humorista, uno tal Dani Mateo, ultrajó la bandera española en un programa de la progresista cadena de televisión ‘La Sexta’ dirigido por otro gracioso que no hace gracia, el conocido como Gran Wyoming… (ARTÍCULO COMPLETO, EN CATALÁN Y ESPAÑOL, PINCHANDO ABAJO, EN «VER LA ENTRADA ORIGINAL»)

  Me gusta

 3. […] En artículos anteriores hemos puesto numerosos ejemplos de cómo estos teóricamente tolerantes se dedican a laminar el derecho a expresarse libremente de aquellos que piensan diferente (también a veces de otros supuestos demócratas, ¡como ellos!), ya sea presentaciones de libros, actos políticos o conferencias. Los ejemplos son muy numerosos, cada vez, pero como ya hemos puesto muchos en otros artículos y no está en nuestro ánimo ser reiterativos, no los expondremos de nuevo. Quien quiera, puede consultar ejemplos al respecto aquí, aquí y aquí. […]

  Me gusta

 4. […] En artículos anteriores hemos puesto numerosos ejemplos de cómo estos teóricamente tolerantes se dedican a laminar el derecho a expresarse libremente de aquellos que piensan diferente (también a veces de otros supuestos demócratas, ¡como ellos!), ya sea presentaciones de libros, actos políticos o conferencias. Los ejemplos son muy numerosos, cada vez, pero como ya hemos puesto muchos en otros artículos y no está en nuestro ánimo ser reiterativos, no los expondremos de nuevo. Quien quiera, puede consultar ejemplos al respecto aquí, aquí y aquí. […]

  Me gusta

Responder a LA MENTIRA DE LA DEMOCRACIA. Poder real, gobiernos, medios y manipulación – Tradición Digital Cancelar la respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s